Tuesday, November 16, 2010

Glenn Kim

Graphite and gouache, 8" x 8"

Artist
Pixar Animation Studios
Lafayette, CA

1 comment: